Marklinjeritning till bygglovsansökan

På en marklinjeritning redovisar man befintlig och blivande marknivå i liv med alla fyra fasader ända ut till tomgräns. Om tomten är väldigt stor kanske inte redovisning ända ut till tomgräns är möjlig. Då är det oftast accepterat att man främst redovisar den del av marken som ligger i anslutning till huset. Och som allra minst den del av marken man kommer att förändra.

Ibland redovisar man marklinjer på fasadritningen. Dock kräver ofta kräver storleken på tomten att man använder en annan skala. Det resulterar i att det blir svårare att se hur fasaderna på huset ser ut. Det är anledningen till att vi oftast gör en egen marklinjeritning. Dessutom gör vi även en egen ritning för fasaderna, redovisningen av byggnaden blir helt enkelt mycket tydligare.

Läs mer om marklinjeritning

Du kan läsa mer om denna ritning och rent allmänt om hur det går till att söka bygglov på din kommuns hemsida. Såhär ser det t.ex. ut på hemsidan för Kungälvs Kommun.

Exempel på marklinjeritning där vi använt huset Cobalt