Markplaneringsritning till bygglovsansökan

På en markplaneringsritning som namnet antyder skall man redovisa vad man planerar att göra med marken. Man ritar in eventuella stödmurar och slänter, infart, parkeringsplats och hur man tar sig från den till byggnaden.

Även tomten har tillgänglighetskrav och på denna ritning ska man redovisa att man uppfyller dessa. Med plushöjder redovisar man den blivande markens nivå över havet så man kan visa att till exempel gångvägen mellan parkeringen och entré inte lutar mer än tillåtet. Man brukar också redovisa uppställningsplats för sopkärl och hur man planerar att ta hand om dagvattnet.

Läs mer om markplaneringsritning

Du kan läsa mer om denna ritning och rent allmänt hur din bygglovsansökan går till på din kommuns hemsida. Såhär ser det t.ex. ut på hemsidan för Trollhättans Stad.

Exempel på markplaneringsritning där vi använt huset Cobalt