Planritning till bygglovsansökan

På en planritning kan du se hur alla olika typer av rum är indelade och ligger i förhållande till varandra. Du kan också se vart alla dörrar och fönster sitter och andra funktioner som garage eller balkonger. Varje våningsplan redovisar man på en och samma planritning om det får plats. Annars får man dela upp det på flera ritningar. Syftet med ritningarna är att man ska kunna se hur rummen på de olika planen förhåller sig till varandra.

Om man ska göra en tillbyggnad skall det framgå tydligt på ritningen vad som är ursprungligt och vad som är nytt för att byggnadsnämnden och hantverkare enkelt kan förstå vad du planerar att göra. Vid nybyggnation så kommer även byggnadsnämnden att granska planritningen för att se till att alla tillgänglighetskrav uppföljs. Det finns många olika krav som är till för att säkerställa att man som rullstolsburen ändå ska kunna använda bostaden med de funktionerna som vardagen kräver.

Använd din planritning för planering av hemmet

Planritningen blir säkert en av de allra viktigaste ritningar för dig. Den berättar inte bara hur många sovrum det finns utan du kan också se hur stora ytorna är. Du kan mäta och börja planera dom olika ytorna i ditt kommande hem långt innan huset står färdigt. Det ger dig också en bra översikt över flödet i huset. Det kan du ha stor hjälp av när du planerar hur det ska inredas. Från allra första början när vi börjar rita på huset. Då blir det med planritningen vi kan förmedla information och bolla idéer mellan varandra.

Du kan läsa mer om hur din planritning till din bygglovsansökan ska se ut och vilka regler som gäller på din kommuns hemsida. Det brukar oftast även finnas exempelritningar och mer information om hur bygglovsprocessen går till och hur du ska gå tillväga. Såhär ser det t.ex. ut på hemsidan för Borås Stad.

Exempel på planritning för huset Scandium