Såhär omvandlar en växelriktare DC till AC

Växelriktarens främsta funktion är att omvandla likström som solcellerna genererar till växelström som du använder i din bostad eller säljer på elnätet. En så kallad hybridväxelriktare kan även ladda solcellsbatterier för lagring av din producerade energi.

Du kanske nöjer dig med den förklaringen som faktiskt summerar de viktigaste funktionerna av en växelriktare. Om du istället vill veta mer om vad likström och växelström är eller hur en växelriktare fungerar kan du läsa vidare.

Växelström

Elektrisk ström är ett flöde av partiklar som rör sig där den vanligaste typen består av elektroner.  Det heter växelström för att elektriciteten ständigt växlar riktning och kan alltså flöda åt två håll. Den främsta anledningen till att växelström används istället för likström är att den kan överföras över långa avstånd mer effektivt. Detta beror på att AC enkelt kan omvandlas till höga spänningar för långdistansöverföring med låga förluster eller låga spänningar för säker användning i hemmet.

Likström

En elektrisk likström är en elektrisk ström som endast flödar i en riktning. Likström använder man istället för växelström för att det är mer effektivt samt lättare att styra och använda i elektroniska enheter. De flesta av de elektroniska apparaterna du använder dagligen använder sig utav likström. Så som din elbil,  din dator och din mobiltelefon. Alla batterier använder likström men många enheter utan batterier använder också likström. Likriktare används för att omvandla växelströmmen i uttaget till likströmen din apparat använder på samma sätt som en växelriktare omvandlar dina solcellers likström till växelström. 

Växelriktare

De tidigaste växelriktarna var elektromekaniska enheter. Likström strömade ner i ena änden av en krets med en elektromagnet. Så fort strömmen träffade magneten aktiverades den. Detta drog i en tråd fäst vid en fjäderarm, vilket skapade kontakt mellan tråden och kretsen. Detta ändrade strömflödet till den andra sidan av kretsen. Så snart magneten släppte, släppte fjädern tillbaka tråden, vilket gjorde att strömmen flödade på första sidan av kretsen igen, vilket återigen aktiverade magneten. Dessa gamla växelriktare var kända för att göra ett surrande ljud vilket man kan förstå på beskrivningen av hur de fungerar.

Moderna växelriktare använder oscillatorkretsar för att utföra samma process. De är gjorda med transistorer eller halvledare, så det finns inte längre behov av en fjäderarm som vänder fram och tillbaka för att växla strömmen. Växelström bildar en sinusvåg. Utsignalen från en växelriktare är en väldigt fyrkantig våg, inte som den jämna, runda vågen av en perfekt sinus. Vissa enheter är i sig känsliga för signalen som produceras av en växelströmsvåg. Vanligtvis är dessa enheter som tar emot eller sänder någon form av signal, såsom ljud- eller videoutrustning, navigationsenheter eller känslig vetenskaplig utrustning. Du kan se eller höra den fyrkantiga vågformen på en TV som linjer på skärmen eller ett stadigt surr eller brum.

Med denna baskunskap om växelström och likström är det lite lättare att förstå varför man behöver en växelriktare och vad den gör. Som vi redan nämnt omvandlar en växelriktare likströmmen som kommer ifrån dina solceller till växelström som du kan använda i ditt hem eller sälja vidare ut på det allmänna elnätet. Växelriktaren tar likströmmen och kör den genom en transformator, som sedan spottar ut växelström. Strömen passerar genom två eller flera transistorer som slås på och av supersnabbt och matar två olika sidor av transformatorn. 

De tidigaste växelriktarna var elektromekaniska enheter. Likström strömade ner i ena änden av en krets med en elektromagnet. Så fort strömmen träffade magneten aktiverades den. Detta drog i en tråd fäst vid en fjäderarm, vilket skapade kontakt mellan tråden och kretsen. Detta ändrade strömflödet till den andra sidan av kretsen. Så snart magneten släppte, släppte fjädern tillbaka tråden, vilket gjorde att strömmen flödade på första sidan av kretsen igen, vilket återigen aktiverade magneten. Dessa gamla växelriktare var kända för att göra ett surrande ljud vilket man kan förstå på beskrivningen av hur de fungerar.

Att städa upp sinusvågen kräver en serie filter, induktorer och kondensatorer. Väldigt billiga växelriktare har liten eller ingen filtrering. Växelströmmen de producerar har en väldigt fyrkantig våg, vilket funkar bra om man vill koka kaffe eller köra en elmotor. Om du behöver en jämnare sinusvåg behöver du en växelriktare med bättre filtrering. Bättre filtrering kostar förstås också lite mer det vill säga om du letar efter en växelriktare med jämn sinus. Man kan köpa växelriktare som producerar praktiskt taget perfekta vågor. Det är faktiskt så att vissa avancerade växelriktare kan göra sinusvågor som är ännu jämnare än växelströmmen som tillförs ditt hus.

Hur väljer jag rätt växelriktare?

Det enda du behöver tänka på är om du vill ha möjlighet att ladda batterier då du behöver något som kallas för hybridväxelriktare. Utöver att strömförsörja ditt hem och transportera elektricitet till elnätet kan dessa också ladda ett batteri. De allra flesta växelriktare på den svenska marknaden har väldigt likvärdig effektivitet och väldigt små förluster vid omvandlingen. Att välja rätt växelriktare handlar mest om att se till att den funkar med utformningen av ditt solcellssystem och den biten projekterar ju vi. Vi ser ingen anledning till att välja ett speciellt märke framför ett annat, alla leverantörer vi handlar med lämnar långa garantier på sina växelriktare och i prestanda är de väldigt likvärdiga.

Vi vill säkerställa att växelriktarna vi använder är godkända och uppfyller alla krav enligt förodningar och föreskrifter. Därför håller vi oss ständigt uppdaterade med information från Energiföretagen som har tagit fram en lista dom kallar ”Rikta rätt”. Alla växelriktare i den listan följer alla krav enligt föreskrifter, standarder och branchrekommendationer. Du hittar listan på deras webbplats:
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/solceller/rikta-ratt–vaxelriktare-for-solceller/