Sektionsritning till bygglovsansökan

På en sektionsritning ser du huset i genomskärning, tänk dig att du delar huset på mitten och plockar bort den ena delen. Yttertakets lutning ska framgå samt våningshöjd, byggnadshöjd och ibland även nockhöjd. Vad som måste framgå kan variera lite beroende på vad för egenskaper som detaljplanen reglerar. Ibland behöver man flera sektioner för att visa olika delar av byggnaden. Man redovisar oftast sektionerna tillsammans med planritningen där man på planritningen har markerat var snittet är taget.

Skillnaden mellan en sektionsritning och en detaljsektion är som namnet antyder att detaljsektionen är mycket mer detaljerad. På den framgår det exakt hur takstolen vilar på ytterväggen eller hur bjälklaget är fastsatt. En sektionsritning är mer överskådlig och innehåller inte massa detaljer men den är ändå gjord med nogrannhet och precision.

Läs mer om sektionsritning

Du kan läsa mer om denna ritning och rent allmänt hur det går till när du ska söka bygglov på din kommuns hemsida. Såhär står det t.ex. på hemsidan för Lerums Kommun.

Exempel på sektionsritningar på det enorma huset Gold där det behödes tre för att tydligt visa de olika delarna av huset.