Situationsplan till bygglovsansökan

Situationsplanen ritar vi ovanpå en nybyggnadskarta som du beställer av kommunen. En situationsplan ska visa hela fastigheten och alla byggnader på den, intilligande fastigheter ska också framgå. Den visar också om du ska riva några befintliga på tomten. När du beställer din nybyggnadskarta finns det en sak att tänka på. Se till att du utöver PDF format även får kartan i DWG format som är betydligt lättare att jobba med.

Alla nya byggnader som ingår i din bygglovsansökan ska finnas med. Dom ska också ha måttsättning ifrån tomtgräns på ett sätt som fixerar byggnadernas position på tomten. Man sätter även ut byggnadernas totalmått samt avståndet mellan dem för att enkelt kunna bedöma behovet av brandskydd.

En situationsplan ger dig en bra överblick

Utöver att situationsplanen är viktig för att bestäma husets placering och visa att du uppfyller kraven som finns där du ska bygga. Så ger den dig också en fantastisk överblick över ditt nya hus och din tomt. Du kan mäta på den för att se hur långt det är till tomtgräns och börja planera för uteplats, häckar och staket. Kanske du använder den för att lista ut var den där perfekta platsen är för dina kommande fruktträd. Vart du ska ställa din utegrupp eller också hur du skall plantera och ordna i trädgården. Den blir också ett bra verktyg att ha när du i ett senare skede ska förklara olika uppdrag för entreprenörer.

När du anlitar oss för att rita ditt hus tar vi fram alla handlingar du behöver. Nybyggnadskartan är ett undantag som du som sagt beställer själv ifrån din kommun och förmedlar till oss. Du kan läsa mer om nybyggnadskartor, hur du beställer och ren allmän information om bygglovsprocessen på din kommuns hemsida. Såhär ser det t.ex. ut på hemsidan för Uddevalla Kommun.

Exempel på situationsplan där vi använt huset Cobalt